OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DLA OSÓB CYWILNYCH

SPECJALNA OFERTA SZKOLENIOWA DLA ORGANIZACJI PROOBRONNYCH

Chaos w działaniu, niewłaściwe decyzje lub ich brak - to skutkuje porażką. Kształcimy przyszłych dowodców, stawiamy na samodzielność. Tak, żeby nabytą wiedzę mogli przekazywać swoim podwładnym. Kursy z poziomu BASIC uczą najważniejszych umiejętności, bez których nie da się iść dalej. Zdobycie wiedzy na poziomie LIDER zaprocentuje pewnością i umiejętnością dowodzenia zespołem w kluczowych sytuacjach.


"Stado baranów dowodzone przez lwa jest silniejsze niż stado lwów dowodzone przez barana"

- Napoleon

W szkoleniach dla osób cywilnych może wziąć udział osoba która:


1) Posiada status funkcjonariusza publicznego o którym mowa w art. 115 § 13 Kodeksu Karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), lub

2) Ukończyła 21 lat i posiada kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej – kategorię zdrowia „A” lub „B” lub „D”, lub

3) Posiada pozwolenie na broń, lub

4) Posiada dopuszczenie do posiadania broni, lub

5) Posiada aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne o których mowa w art. 15 Ustawy z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji, lub

6) Jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, lub

7) Posiada patent strzelecki,

lub (w niektórych przypadkach):

8) Ukończyła 18 lat i jest członkiem organizacji proobronnej (posiadjącej KRS), lub

9) Ukończyła 18 lat i jest uczniem klasy o profilu wojskowym (wymagane


UWAGA. Niektóre szkolenia mają różne wymagania i informacje zawarte są w poszczególnych ofertach.

AKTUALNOŚCI

SZKOŁA OGNIA - SYSTEM SZKOLENIOWY

TAKTYKA WALKI BRONIĄ PALNĄ

COMBAT SKILLS

REAKCJA NA KONTAKT

OGNIOWY

REACT TO CONTACT

POSŁUGIWANIE SIĘ BRONIĄ PALNĄ

MARKSMANSHIP

BROŃ PALNA KRÓTKA

PISTOL MARKSMANSHIP

BROŃ PALNA DŁUGA

RIFLE MARKSMANSHIP

BASIC

SYSTEM GLOCK

WALKA W TERENIE

ZURBANIZOWANYM

URBAN COMBAT SKILLS

SYSTEM AK

SYSTEM M4

BASIC

LIDER

SEKCJA OGNIOWA

LIDER

SEKCJA OGNIOWA

LIDER

DRUŻYNA

LIDER

DRUŻYNA

BASIC

ADVANCE

BASIC

ADVANCE

BASIC

ADVANCE

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

INSTRUKTOR

INSTRUKTOR

INSTRUKTOR

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

BEZ DOWODZENIA NIE MA ZWYCIĘSTW. DLATEGO KSZTAŁCIMY LIDERÓW

Uważamy, że dobre wyszkolenie  w zakresie szkolenia pojedynczego żołnierza przekłada się na jego zdolność do przetrwania na polu walki. Tylko dobrze działający zespół jest wartościowym elementem w działaniach taktycznych. Potrafimy bardzo skutecznie wyszkolić pododdział  wojskowy.  Nasza specjalizacja to działania specjalne i rozpoznanie. Nasz program uwzględnia możliwości wzbogacenia o dodatkowe specjalistyczne zagadnienia wyniesione wprost z doświadczeń pola walki – np. elementy z zakresu planowania i taktyki, medycyny pola walki i działań dywersyjnych. Dzięki zastosowaniu wypracowanych form i metod szkoleniowych dajemy gwarancję, że szkolony pododdział będzie skutecznym elementem systemu walki. Proponujemy grupom zorganizowanym organizacji proobronnych (stowarzyszenia o charakterze proobronnym) specjalny dedykowany program szkoleń dostosowany do charakteru działań i planowanego przeznaczenia. Zakładamy cele i konsekwentnie je realizujemy. Gwarantujemy, że efektem jest dobre przygotowanie do służby i działania.SZKOLENIA PODSTAWOWE (BASIC) I ZAAWANSOWANE (ADVANCE)

Uczestnictwo w kursach z poziomu ADVANCE wymaga odbycia przynajmniej jednego szkolenia BASIC organizowanego w Szkole Ognia. Musimy wiedzieć, jaki poziom wiedzy podstawowej posiada uczestnik szkolenia. Jest to warunek konieczny dla osób, które chcą odbyć szkolenie po raz pierwszy. Pracujemy z bronią palną i ostrą amunicją, dbamy o bezpieczeństwo i jakość szkolenia. Wynika to również z bardzo różnego poziomu nauczania w różnych firmach i u różnych instruktorów. Trening czyni mistrza – powtórzenie wiedzy podstawowowej jest zawsze wartościowe, utrwala porządane reakcje w kursach bardziej zaawansowanych.

WIĘCEJ SZKOLENIA, WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI

Ciągły trening czyni mistrza. A szkolenia kosztują. Zdajemy sobie sprawę, że tylko stopniowe i konsekwentne szkolenie ma szansę być efektywne. Staramy się, żeby Uczestnicy naszych szkoleń mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji ale również oszczędzania pieniędzy. Dzięki naszemu programowi otrzymujesz zniżki na kolejne szkolenia. Jeżeli szkolisz się w grupie masz możliwość motywowania swojego zespołu i podnoszenia kwalifikacj i oszczedzacie wszyscy. Wchodząc na poziom ADVANCE otrzymujesz dostęp do indywidualnych lekcji i konsultacji w ramach naszego programu doskonalenia umiejętności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SZKOŁA OGNIA - SPECJALISTYCZNY KIERUNEK SNAJPER.

*przy spełnieniu warunków określonych w regulaminie każdego szkolenia

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.

FAQ. KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Poniżej najczęściej zadawane pytania. Listę pytań i odpowiedzi uaktualniamy na bieżąco. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytanie – napisz do nas lub skontaktuj się na facebooku. Żadna wątpliwość nie pozostanie bez odpowiedzi.

(placeholder)
(placeholder)

INSTRUKTOR

(placeholder)

INSTRUKTOR

kim jesteś:

osoba cywilna

żołnierz

funkcjonariusz

określ swoje umiejętności:

Wysłanie oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez Szkołę Ognia w celach bieżącej poprawy funkcjonowania serwisu.

POMÓŻ NAM LEPIEJ DOSTOSOWAĆ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

Nieustannie staramy się podnosić jakość naszej oferty. Zależy nam na Twojej opinii. Chcemy wiedzieć, co interesuje naszych kursantów. Jakie zagadnienia i przedmioty Was interesują. Jak podnieść lub zmienić elementy szkoleń. Prosimy o przesłanie do nas wszelkich uwag i spostrzeżeń. Z góry bardzo dziękujemy.

WYBRANE SZKOLENIA DOSTĘPNE DLA OSÓB CYWILNYCH*

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

JUŻ WKRÓTCE. PRACUJEMY NAD TYM, ZBIERAMY PYTANIA I ODPOWIEDZI.

PRZYGOTOWUJEMY PROGRAM SZKOLENIA. ZAPRASZAMY JUŻ WKRÓTCE.