UCZYMY STRZELAĆ. UCZYMY WALCZYĆ.

ALE PRZEDE WSZYSTKIM UCZYMY MYŚLEĆ

NIE MA TARYFY ULGOWEJ

Ty wymagasz wiedzy, a my mamy ją Tobie dostarczyć. Umawiamy się, że wszyscy wkładamy w szkolenie całe zaangażowanie i maksymalnie wykorzystujemy czas. Nie przeszkadza nam nawet najbardziej "taktyczna pogoda". Możesz być pewny, że poświęcimy Tobie całą uwagę i nic nie ujdzie uwadze. Nie dajemy żadnych zaświadczeń za samą obecność. W Szkole Ognia uczymy na serio, bo właśnIe tego wymagasz i tego oczekujesz.


AKTUALNOŚCI

NOC WERYFIKUJE WSZYSTKO

Niemal każdy trening kończy się strzelaniem w warunkach ograniczonej widoczności (w nocy). Nieprzypadkowo. Podczas strzelań i treningów ogniowych w nocy ujawniają się wszelkie niedociągnięcia w posługiwaniu się bronią palną, których nie widać podczas dnia. To dodatkowa nauka dla szkolonych i doskonały sprawdzian nabytych umiejętności.

OMÓWIENIE WARUNKÓW STRZELANIA

Jest problem !!! Broń nie ma pasów nośnych !!! I co teraz robić?

Wyrabianie wytrzymałości w trzymaniu broni w rękach to jeden z podstawowych celów ćwiczeń z bronią palną długą. Ćwiczenia z bronią palną bez pasa nośnego wyrabiają u Uczestnika szacunek do broni.

PRZYGOTOWANIA DO STRZELANIAROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

Między innymi zapoznanie ze strzelnicą i omówienie warunków bezpieczeństwa pracy z bronią palną na strzelnicy oraz wyszczególnienie ograniczeń i wymuszeń wynikających z możliwości technicznych obiektu szkoleniowego, mających wpływ na dopuszczenie do szkolenia określonych technik posługiwania się bronią palną.

WALKA WRĘCZ.

Bardzo ważny element składowy szkolenia CQB z bronią palną i jest dobrą rogrzewką bojową przygotowującą mentalnie Uczestnika do strzelania CQB.

ŁĄCZNE CZYNNOŚCI DO STRZELANIA

Ćwiczenie czynności ruchowych bez użycia ostrej amunicji, określonych w warunkach strzelania, do pełnego ich opanowania. To gwarantuje sprawny przebieg strzelania i pełne osiąganie założonych celów dydaktycznych

STRZELANIE

Strzelec "obity ogniowo" szybko odnajduje się w trudnych zadaniach ogniowych. Jednak stres robi swoje. Wcześniej wyuczone odruchy, niekoniecznie prawidłowe, są silniejsze od nauczanych. W CQB sektor obserwujemy używając obu oczu nie celując przez przyrządy celownicze.

SZYBKI AUDYT UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH

Przed przystąpieniem do zasadniczego szkolenia strzeleckiego Instruktor osobiście określa poziom umiejętności każdego strzelca uczestniczącego w zajęciach.

Najczęściej popełniane błędy dotyczą: postawy strzeleckiej, trzymania broni, ściągania języka spustowego i "wytrzymania strzału".

SPRAWDZENIE WYNIKÓW NA TARCZY

Po podejściu do tarczy w pierwszej kolejności należy sprawdzić rozrzut przestrzelin

i ocenić skupienie.

STRZELANIE PRZYGOTOWAWCZE

Zadaniem strzelania przygotowawczego jest przerobienie kluczowego elementu strzelania szkolnego. Strzelania zespołowe w połączeniu z taktyką sa najtrudniejszymi zadaniami ogniowymi.

SPRAWDZANIE WYNIKÓW NA TARCZY

Niewykonane strzelanie przygotowawcze oznacza, że nie przechodzimy do kolejnego zagadnienia.

STRZELANIE

kbkg wz. 1960 w akcji. Metalowy trzewik kolby powoduje utrudnienia w czasie składania się do strzału często ześlizgując się z plastikowych elementów kamizelek taktycznych.

POSTAWA STRZELECKA

W CQB podstawową postawą strzelecką w miejscu i w ruchu jest postawa strzelecka stojąca frontalna - naturanie przyjmowana przez człowieka agresywna frontalna postawa do walki, która umożliwia natychmiastową reakcję i działanie w różnych kierunkach.

ŁADOWANIE AMUNICJI DO MAGAZYNKÓW

Trening w załadowaniu amunicji do magazynków w ograniczonym czasie oraz w warunkach ograniczonej widoczności jest jednym z ważnych elementów szkolenia ogniowego.

KONTROLA

Instruktor kontroluje również sposób wykonywania poszczególnych czynności podczas oddawania strzału. Podczas oceny skupienia na tarczy i wyników omawia popełnione błędy przez strzelca w czasie strzelania.

PRZYGOTOWANIE DO CQB

Jestem zdecydowany, nieugięty, nieustraszony...

CELOWANIE

Ustawienie znaku celowniczego w rejonie celowania.

STRZELANIE W OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

Szkolenie ogniowe w warunkach ograniczonej widoczności w prowadzeniu ognia z broni palnej przy użyciu do celowania mechanicznych przyrządów celowniczych to podstawa w szkoleniu "żołnierza przyszłości".

METODYKA I EFEKTYWNE NAUCZANIE

Przykładowe elementy realizowane podczas szkoleń w Szkole Ognia.

PRACA NA JĘZYKU SPUSTOWYM

Urządzenie SIRT (pistolet z regulowanym spustem i laserem) umożliwia między innymi wyrabianie prawidłowych ruchów palcem podczas pracy na języku spustowym w czasie prowadzenia ognia szybkiego pojedynczego

FRAGMENT SZKOLENIA

OFERTA SZKOLENIOWA

KILLHOUSE. ŻEBY ZROZUMIEĆ CQB